Početna » Kuda? »

Na žurku

Plastic komentari (6)
Klub Cinema komentari (0)
Akademija komentari (0)
 
 
 
 
ZA VAŠU PAŽNJU
 
 
Komad "Moj deda je aut" dekonstruiše porodične odnose i ispituje granice isključivosti i razumevanja....